O nama

 „RES POLIS“ je neprofitna, nevladina i nestranačka omladinska organizacija koja svojim idejama i radom želi da poboljša uslove života mladih i da utiče na razvijanje građanske svesti kod mladih.

Centar za omladinski i društveni razvoj „RES POLIS“ je omladinska organizacija koj svojim idejama i radom želi da poboljša uslove života mladih i da utiče na razvijanje građanske svesti kod mladih. Naša misija je da svojim idejama i angažmanom damo svoj doprinos unapređenju društva kroz konkretna rešavanja problema mladih. Kancelarija-sedište „RES POLIS“-a smeštena je u Novom Sadu, a sama organizacija deluje na lokalnom i regionalnom nivou. U radu organizacije aktivno učestvuje dvadesetak mladih ljudi između 18 i 30 godina starosti, kao i značajan broj volontera angažovanih u skladu sa potrebom projekata. 

Pored samostalnog i direktnog rada na osmišljavanju i realizaciji projekata „RES POLIS“ se angažuje i doprinosi radu i aktivnostima drugih sličnih i srodnih organizacija. Centar je posvećen procesu poboljšavanja uslova života mladih kako u Vojvodini, tako i u regionu, razvoju građanske svesti kod mladih ljudi, pa samim tim i jačanju civilnog društva. Želimo da svojim aktivnostima doprinesemo suštinskoj promeni društva, izgradnji novih društvenih i omladinskih vrednosti i da promovišemo zdrave i prosperitetne ideje. Naša je namera da neformalnim obrazovanjem i promocijom pravih vrednosti pružimo doprinos osnaživanju društva. 

»RES POLIS« teži motivaciji građana, razvijanju kulturne, sportske, društvene i akademske svesti, kao i neformalnom obrazovanju mladih. Naš osnovni cilj jeste promocija omladinske politike, podsticanje na bavljenje problemima i potrebama mladih, uspostavljanje međunarodne i međuregionalne saradnje, kao i povećana inicijativa za mobilnost mladih. Organizacija poseban akcenat stavlja na teme i projekte koji se bave ekologijom i održivim razvojem. »RES POLIS« je u svom dosadašnjem radu aktivnosti sprovodio uz podršku raznih državnih i javnih institucija i organizacija poput ministarstava, pokrajinskih sekretarijata, lokalnih samouprava i javnih preduzeća. Pored samostalnih aktivnosti, udruženje učestvuje u mnogim aktivnostima u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, kancelarijama za mlade, đačkim parlamentima, podmladcima političkih partija. Sva ova zajednička angažovanja su rezultirala dugotrajnim i uspešnim partnerstvima i dragocenom saradnjom širom regiona, u nekoliko država. See less