U Ekonomsko-trgovinskoj školi u Sent, 10.11.2023i deo učesnika našeg ERAZMUS+ projekta “Bike 4 life” održalo je prezentaciju omladinske razmene koja se održala od 16. – 24.9.2023. u Novom Sadu. Uz prezentaciju našeg projekta i druge učenice koje su učestvovale u drugoj omladinskoj razmeni su prezentirali svoja iskustva. RES POLIS kao organizacija s velikim iskustvom i poznavanjem ERAZMUS+ programa zamoljena je od strane direktorice škole da se napravio jedna opsežnija aktivnost gde bi se veći broj učenika mogao upoznati s ERAZMUS+ programom.

Zbog toga je Boris Negeli pripremio 2h radionicu za mlade o ERAZMUS+ programu i dogovorio sa školom da celi učenički parlament s 24 mlade osobe učestvuje na ovoj prezentaciji. Kako je prezentacija bila zanimljiva i srednjoj Medicinskoj školi u Sent ii oni su poslali svoj učenički parlament tako da je u interaktivnoj prezentaciji učestvovalo 48 mladih osoba.

Deo atmosfere možete videti na slikama ispod..